Banner warvictims.fgov.be

Directie-generaal Oorlogsslachtoffers


De oorsprong van de Directie-generaal (DG) Oorlogsslachtoffers

Bij de bevrijding van het land, werd de Belgische regering geconfronteerd met drie fundamentele problemen: de repatriëring van Belgen, de hulp aan de oorlogsslachtoffers en hun rechthebbenden en de wederopbouw (evaluatie van de schade en de toe te kennen vergoedingen). Op 27 juni 1944 werd binnen het Ministerie van Arbeid het Belgisch Commissariaat voor Repatriëring (BCR) opgericht om de vermisten op te sporen, Belgen te repatriëren en persoonlijke bezittingen te verzamelen. Het BCR werd in 1945 opgeheven en zijn diensten werden overgeheveld naar het Ministerie voor Oorlogsslachtoffers, dat op 12 februari 1945 was opgericht om maatregelen te treffen om de burgerlijke oorlogsslachtoffers te helpen. In de loop van 1945 werden nog andere diensten toegevoegd aan het Ministerie voor Oorlogsslachtoffers: o.a. de Dienst Medische en Farmaceutische Zorgen en het Nationaal Werk voor Oud-strijders (N.W.O.S.).

Het opstellen van de akten van vermoedelijk overlijden en de verbetering van de akten van overlijden om de situatie te regulariseren van Belgen die in het buitenland overleden of vermist waren behoorden eveneens tot de bevoegdheden van dit ministerie.

De diensten van zowel het Ministerie voor Oorlogsslachtoffers (Schade aan personen) als van de Oorlogsschade (Schade aan goederen) werden overgeheveld naar het Ministerie van Wederopbouw, dat op 1 maart 1946 werd opgericht.

Vanaf augustus 1949 werd het bestuur Schade aan personen opgesplitst in 3 afdelingen: statuten, pensioenen voor burgerlijke oorlogsslachtoffers en documentatie. In 1952 nam het Ministerie van Volksgezondheid en het Gezin dit bestuur onder zijn hoede.

In 1995 werden de Ministeries van Volksgezondheid, Leefmilieu en Sociale Voorzorg samengevoegd tot het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. In 2001 wordt dit Ministerie gesplitst in twee Federale Overheidsdiensten (FOD): de FOD Sociale Zekerheid en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. De Directie-generaal Oorlogsslachtoffers is sedertdien opgenomen in de FOD Sociale Zekerheid.


Copyright © 2008 Belgische Federale Overheidsdiensten | Disclaimer