Banner warvictims.fgov.be

Directie-generaal Oorlogsslachtoffers


Voorstelling

De Directie-generaal Oorlogsslachtoffers heeft twee hoofdopdrachten:

1. De toepassing van de wetgeving inzake burgerlijke oorlogsslachtoffers, namelijk:

2. Het beheer van een archieffonds van grote historische waarde

De Directie-generaal Oorlogsslachtoffers, die sedert 2002 is opgenomen in de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, is ontstaan uit het vroegere Ministerie van Wederopbouw.

De Voogdijminister van de burgerlijke oorlogsslachtoffers is Steven Vandeput, Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken.

Om zijn doelstellingen te verwezenlijken beschikt de dienst over een jaarlijks budget van 47,7 miljoen euro, dat, onafhankelijk van  de personeelskosten en de eigen werkingskosten, voornamelijk bestemd is voor:

De Directie-generaal Oorlogsslachtoffers is een centrale administratie, wat betekent dat hij bevoegd is voor gans België en dat zijn kantoren enkel te Brussel gevestigd zijn, waar 23 personen werkzaam zijn.

Sedert 1957 is de Directie-generaal Oorlogsslachtoffers ondergebracht in het in 2003 gerenoveerde gebouw van de voormalige "La Prévoyance sociale", gelegen aan de Luchtvaartsquare 31 te Anderlecht.


Copyright © 2008 Belgische Federale Overheidsdiensten | Disclaimer