Banner warvictims.fgov.be

Disclaimer


Aan het gebruik van de website www.warvictims.fgov.be van de DG Oorlogsslachtoffers van de FOD Sociale Zekerheid zijn bepaalde algemene voorwaarden, die hieronder worden beschreven, verbonden. Door het louter gebruik maken van de website wordt u geacht deze algemene gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.

Doel van de site

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Indien u specifiek of persoonlijk advies nodig heeft, dient u hiertoe steeds de bevoegde diensten binnen de FOD Sociale Zekerheid te raadplegen. De informatieambtenaar kan u wellicht helpen bij het vinden van de bevoegde dienst of persoon binnen de FOD Sociale Zekerheid.

Er moet worden benadrukt dat de op of via de website ter beschikking gestelde informatie en documenten niet als authentieke overname van de officieel aangenomen teksten kunnen worden beschouwd. Enkel de officiële en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde teksten gelden als authentieke teksten. Bij verschillen tussen de elektronische versie en de gedrukte tekst heeft de officiële en in het Belgisch Staatsblad gedrukte tekst steeds voorrang.

Inhoud en beschikbaarheid van de site

De FOD Sociale Zekerheid levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de op de website verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op de website onbeschikbaar zou zijn, zal de FOD Sociale Zekerheid de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

De FOD Sociale Zekerheid levert ook grote inspanningen om onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan de FOD Sociale Zekerheid niet garanderen dat de website volledig vrij van onderbreking zou zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die op site ter beschikking wordt gesteld of er vragen over hebt, kan u de FOD Sociale Zekerheid contacteren.

De website van de DG Oorlogsslachtoffers kan links naar andere websites van overheden, instanties en organisaties bevatten waarover de FOD Sociale Zekerheid geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. De FOD Sociale Zekerheid kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites.

De FOD Sociale Zekerheid aanvaardt geen aansprakelijk voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van de website of van de ter beschikking gestelde info op de websites waarnaar u op of via de site wordt verwezen.

Copyrights

Tenzij anders wordt aangegeven is de informatie die u op of via de website [www.warvictims.fgov.be] vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos maar mits bronvermelding en enkel voor persoonlijk gebruik worden aangewend. Wanneer voor het gebruik of voor de reproductie van bepaalde informatie voorafgaande toestemming is vereist, worden de beperkingen van het gebruik uitdrukkelijk vermeld. Het gebruik en de reproductie van multi-media informatie (waaronder zonder daartoe beperkt te zijn: beelden en geluid) is steeds aan een voorafgaandelijke goedkeuring onderworpen.

De FOD Sociale Zekerheid behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website [www.warvictims.fgov.be]. Bepaalde grafische elementen die op of via de website kunnen worden geraadpleegd worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht worden beschermd waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie wordt beperkt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur wordt onderworpen.


Copyright © 2008 Belgische Federale Overheidsdiensten | Disclaimer