Banner warvictims.fgov.be

Formulieren


Aanvraag van een attest voor een "ondergedoken kind", "raciale deportatie", "raciale vervolging", "Möbelaktion (beroving van goederen)" of dat recht geeft op gratis openbaar vervoer

Wanneer de aanvrager een attest betreffende hemzelf wenst te bekomen, dienen enkel de gegevens onder A (betreffende de titularis) ingevuld te worden.

Wanneer de aanvrager een attest betreffende een andere persoon (met namen een familielid) wenst te bekomen, moeten de gegevens onder A (betreffende de titularis) EN B (betreffende de aanvrager) ingevuld worden.

A. Gegevens van de titularis van het document
B. Gegevens van de aanvrager indien hij niet de titularis van het document is


C. Uw aanvraag

Copyright © 2008 Belgische Federale Overheidsdiensten | Disclaimer