Banner warvictims.fgov.be

Formulieren


Aanvraag van een attest of kaart inzake statuten van nationale erkentelijkheid

Wanneer de aanvrager van het document ook de titularis van het statuut is, dienen enkel de gegevens onder A (betreffende de titularis) ingevuld te worden.

Wanneer de aanvrager van het document NIET de titularis is van het statuut, moeten de gegevens onder A (betreffende de titularis) EN B (betreffende de aanvrager) ingevuld worden.

A. Gegevens van de titularis van het statuut

 OF


 
B. Gegevens van de aanvrager indien hij niet de titularis van het statuut is

 OF


 
C. Uw aanvraag
Copyright © 2008 Belgische Federale Overheidsdiensten | Disclaimer