Banner warvictims.fgov.be

De Directie-generaal Oorlogsslachtoffers


26/10/2017 – Archidoc News: het nummer 14 is beschikbaar!

De DG Oorlogsslachtoffers geeft een nieuw nummer uit van Archidoc News.

In dit nummer stellen we u het Rode Kruis-fonds voor, samengesteld in het kader van de telling van zieke en gekwetste burgers, slachtoffers van een oorlogsfeit. Vervolgens staan we stil bij de verplichte tewerkstelling aan de hand van de steekkaarten 'Centrale Repartitiekas' en de dossiers 'Deutsche Krankenkasse für Belgien'. We sluiten af met een collectie foto's van de 'Thielbeck', een schip dat zonk in de baai van Lübeck op 3 mei 1945.

Als in de voorgaande nummers stellen we u ook nu één van de statuten van nationale erkentelijkheid voor, namelijk dat van zeevisser in oorlogstijd.

We ronden af met verschillende puntjes uit de actualiteit van deze laatste maanden: de nieuwe wet betreffende de slachtoffers van terreurdaden, de aanpassingen aan de wet betreffende pensioenen voor de burgerslachtoffers van de oorlog 1940-1945 en de transfert van de opdracht van de DG Oorlogsslachtoffers op 1 januari 2018.

Veel leesplezier!

Archidoc News 14 (.pdf)


06/07/2017 - Statuut van nationale solidariteit

Als u slachtoffer bent van een terreurdaad kan u een aanvraag doen bij het Uniek loket voor slachtoffers terreurdaden van de "Commissie voor Financiële Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders".

Uniek loket voor slachtoffers terreurdaden
Eversstraat 2-8
1000 Brussel
0471 12 31 24 (apart telefoonnummer)
E-mail: terrorvictims@just.fgov.be

Er zijn drie statuten voor slachtoffers : rechtstreekse slachtoffers, rechthebbenden en onrechtstreekse slachtoffers. Afhankelijk van het statuut waartoe u behoort zijn er verschillende rechten.

Meer informatie (.pdf)


01/02/2017 - Herstelpensioenen voor de burgerlijke slachtoffers van de oorlog 1940-1945

De wet van 12 januari 2017, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 januari 2017, wijzigt de wet van 15 maart 1954 betreffende de herstelpensioenen voor de burgerlijke slachtoffers van de oorlog 1940-1945 en hun rechthebbenden door de nationaliteits- en verblijfsvoorwaarden voor het verkrijgen van een herstelpensioen te versoepelen.

Voortaan moet u, om een oorlogsinvaliditeitspensioen te kunnen aanvragen,

1. Belg zijn op het ogenblik van de beslissing tot toekenning van het pensioen en op het ogenblik van het schadelijk feit of uw aanvraag tot naturalisatie hebben ingediend voor 10 mei 1940.

2. Indien u geen Belg bent op het ogenblik van het schadelijk feit moet u :

  • Belg geworden zijn voor 1 januari 2003;
  • Geen volle 22 jaar oud zijn op 10 mei 1940;
  • Uw gewone verblijfplaats in België hebben gehad in België op het ogenblik van de oorlogshandeling.

Indien u meent dat deze nieuwe voorwaarden op u van toepassing zijn kunt u een aanvraag indienen bij de Directie-generaal Oorlogsslachtoffers. Het is ook bij deze dienst dat u terecht kan met al uw vragen betreffende deze wetswijziging.


21/12/2016 - Sluiting van de kantoren

De burelen van de dienst voor de oorlogsslachtoffers zullen gesloten zijn van 23 december om 15u tot en met 1 januari.

We wensen u prettige eindejaarsfeesten.


20/10/2016 - Archidoc News: nummer 13 beschikbaar !

De DG Oorlogsslachtoffers publiceert een nieuw nummer Archidoc News.

In dit nummer gaat het over een documentatieproject verbonden aan de steekkaarten “Vervolging en deportatie van de Joden en Zigeuners in België”, namelijk : normalisatie van de steekkaarten van de Belgische Joden die in Frankrijk geïnterneerd en/of vanuit Frankrijk gedeporteerd werden en de behandeling van de tellingssteekkaarten aangelegd door de Vereniging van Joden in België einde 1942.

Een kleine terugblik op de lancering van de website www.belgischeburgers14-18.be, het is reeds een jaar geleden !

Er wordt ook gesproken over de aanpassingen van de wet van 15 maart 1954 regelende de voorwaarden van de pensioenen van de schadeloosstelling aan de burgerlijke invaliden van de oorlog 1940-1945 en hun rechthebbenden.

Nog een klein woord over onze dienst op de Facebookpagina en tenslotte, een lijst van onze recente aanwinsten.

Veel leesplezier !


Copyright © 2008 Belgische Federale Overheidsdiensten | Disclaimer