Banner warvictims.fgov.be

Bibliotheek


De Archief- en Documentatiedienst stelt u een bibliotheek met ongeveer 1.250 werken ter beschikking, die hoofdzakelijk over de Tweede Wereldoorlog gaan. Deze werken zijn vrij toegankelijk. Ze kunnen enkel in de leeszaal geraadpleegd worden.

U wil weten of onze dienst het werk heeft dat u zoekt ?

Raadpleeg en zoek in :

of neem contact op met het onthaal van de leeszaal (T. 02/528.91.19, mail : archidoc@minsoc.fed.be)

Welke werken kan u vinden ?

U kan het volgende vinden :

 • monografieën
 • tijdschriftartikelen (soms gedeeltelijk geschreven op basis van onze archieven)
 • proefschriften of scripties
 • inventarissen
 • naslagwerken
 • tijdschriften

U kan ook officiële publicaties uit de periode 1933 tot 1944 vinden :

 • Reichsgesetzblatt (1933-1942)
 • Allgemeine Heeresmitteilungen (1939-1942)
 • Heeres-Verordnungsblatt (1939-1942)
 • Verordnungsblatt der Militärbefehlshaber in Belgien und Nordfrankreich für die besetzten Gebieten (1940-1944)
 • Fahndungen (1940-1944)
 • Deutsches Fahndungsbuch (1942-1944)
 • Deutsches Kriminalpolizeiblatt

U kan ook een publicatie, in het Duits of in het Frans, raadplegen over het proces van Neurenberg : - Internationaler Militärgerichtshof. Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher (42 boekdelen)

Wat zijn de aanwinsten van de bibliotheek ?

Werken werden verworven :

 • dankzij de auteurs van wetenschappelijke publicaties die onze archieven voor hun opzoekingen hebben gebruikt
 • dankzij schenkingen van personen die hun interesse voor de twee wereldoorlogen willen delen
 • wegens hun belang voor de dienst

Indien u onze bibliotheek wenst te verrijken en ons werken of tijdschriften wil schenken,  neem dan contact op met onze dienst.

Wij willen u alvast van harte bedanken voor de steun.


Copyright © 2008 Belgische Federale Overheidsdiensten | Disclaimer