Banner warvictims.fgov.be

Veel gestelde vragen


Historische opzoekingen

Kan ik inlichtingen over overleden familieleden bekomen, om hun leven tijdens de oorlog te kennen?

U kan een schriftelijke aanvraag sturen naar de Archief- en documentatiedienst of het formulier "historische opzoekingen" invullen, met vermelding van de naam, voornaam en geboortedatum van de gezochte personen.

U kan na afspraak de archiefdossiers van uw overleden familieleden (tot de 3de graad) raadplegen. Indien zij nog leven, zal u hun schriftelijke toestemming nodig hebben.
De leeszaal is enkel na afspraak toegankelijk, van maandag tot vrijdag, van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur.

Contact

Is het mogelijk een attest te bekomen dat de deportatie van mijn ouders tijdens de oorlog aantoont?

Ja, voor zover er historische stukken bestaan die de deportatie van uw ouders tijdens de oorlog aantonen.

U kan uw aanvraag sturen met de volgende gegevens :

  • de inlichtingen die u nodig heeft;
  • waarom u ze nodig heeft (bv.: om een compensatie te bekomen vanwege de Claims Conference)

naar:

FOD Sociale Zekerheid
Archief- en documentatiedienst
Luchtvaartsquare 31
1070 Brussel
archidoc@minsoc.fed.be

Ik bereid een wetenschappelijk en/of universitair werk (geschiedenisverhandeling, thesis, artikel, werk) betreffende de Eerste of de Tweede Wereldoorlog voor, kan ik toegang krijgen tot de archieven?

Om de archieven te raadplegen, moet u:

  • een schriftelijke aanvraag sturen of het formulier “historische opzoekingen”  invullen;
  • de doelstellingen van uw opzoeking uitvoerig beschrijven;
  • een aanbevelingsbrief van de instelling voor dewelke u de opzoeking doet, bezorgen.

Indien de slachtoffers nog leven, moet u hun schriftelijke toelating hebben om archieven over hen te raadplegen.

Contact

Ik ben amateur historicus en ik bereid een artikel voor betreffende de slachtoffers van de oorlog in mijn dorp, kan ik toegang krijgen tot de dossiers van deze personen?

U moet een schriftelijke en gemotiveerde aanvraag indienen of het formulier “historische opzoekingen” invullen (link naar http://www.warvictims.fgov.be/nl/forms/research/research.htm) waarbij u de doelstellingen van uw opzoeking uitvoerig beschrijft.

Wij zullen uw aanvraag onderzoeken en zullen u de informatie afkomstig van de dossiers van overleden personen al dan niet kunnen mededelen.

Indien de slachtoffers nog in leven zijn, moet u ons hun schriftelijke toestemming bezorgen.

Contact

Ik ben een genealogisch werk begonnen, kan ik toegang krijgen tot de dossiers van verre familieleden (4de graag en meer)?

U moet een schriftelijke en gemotiveerde aanvraag indienen of het formulier "historische opzoekingen" invullen(link naar http://www.warvictims.fgov.be/nl/forms/research/research.htm), met vermelding van de naam, voornaam en geboortedatum van de gezochte personen.

U mag de dossiers van deze personen niet raadplegen, behalve indien zij nog leven en u ons hun schriftelijke toestemming bezorgt. Wij zullen uw aanvraag onderzoeken en zullen u de informatie afkomstig van de dossiers van overleden personen al dan niet kunnen mededelen.

Contact


Copyright © 2008 Belgische Federale Overheidsdiensten | Disclaimer