Banner warvictims.fgov.be

Historische opzoekingen


Inleiding

De drie belangrijkste opdrachten van de Dienst Archief en Documentatie zijn:

  • Het bezorgen van archiefstukken of het mededelen van informatie aan burgers, evenals het afleveren van de volgende officiële documenten:
  • Het bezorgen van archiefstukken aan officiële instellingen of aan andere departementen van de Directie-generaal Oorlogsslachtoffers.
  • Archiefbeheer. Om opzoekingen te vergemakkelijken en om schadelijke manipulaties van documenten te voorkomen, worden archieffondsen geïnformatiseerd en/of gedigitaliseerd. De gedigitaliseerde documenten krijgen een nieuwe, zuurvrije verpakking.

Copyright © 2008 Belgische Federale Overheidsdiensten | Disclaimer