Banner warvictims.fgov.be

Historische opzoekingen


Archieffondsen

De Dienst Archief en Documentatie bewaart verschillende archieffondsen:

De zogenaamde "algemene" documentatie

De zogenaamde "algemene" documentatie is een uitgebreide archiefcollectie betreffende Belgen en personen die in België leefden op 10 mei 1940, en die in België of in het buitenland betrokken waren  bij oorlogsgebeurtenissen.

Ze bestaat uit documenten die werden meegebracht door de  "verbindingsofficieren" die na de Tweede Wereldoorlog naar Duitsland en de voormalige bezette gebieden werden gezonden. Deze documentatie handelt onder andere over de volgende aspecten.

 • de concentratie-, arbeids- en interneringskampen
 • de Belgische en buitenlandse gevangenissen
 • de gijzelaars
 • de processen (Neurenberg, Breendonk, von Falkenhausen, enz.)
 • de tewerkstellingsbureaus (Werbestelle en Arbeidsamt)
 • de Duitse besturen
 • de verzetsbewegingen
 • de anti-Joodse maatregelen

Deze documentatie is toegankelijk :

 • door middel van een geografisch en thematisch steekkaartensysteem, dat binnenkort zal kunnen worden geraadpleegd met een computer op het gelijkvloers van de leeszaal.
 • door middel van een inventaris ook beschikbaar aan de balie van de leeszaal
 • voor de volgende reeksen, door middel van een alfabetische lijst of een specifieke inventaris:
  • gerechtelijke dossiers van de gevangenis van Sint-Gillis
  • Personalakten (dossiers met de vonnissen van de Duitse volksrechtbanken)
  • cartografische collectie (kaarten van kampen, gevangenissen, begraafplaatsen, deportatie- en evacuatieroutes, enz.)
  • documenten over personen geïnterneerd in de Citadel van Hoei
  • de persoonlijke dossiers van de Franse missie, samengesteld door Marie-Céline de Dorlodot
  • de dossiers van de verbindingsofficieren

Ook sommige particuliere collecties werden gedigitaliseerd.

De individuele dossiers

De zogenaamde "DDO" documentatiedossiers.

De Archief- en documentatiedienst beheert ongeveer 550 000 persoonlijke dossiers, de zogenaamde "DDO"-dossiers (Dienst Documentatie en Opzoekingen), bestaande uit administratieve documenten en historische stukken. Ze hebben betrekking op Belgen of personen die in België woonden tijdens de oorlog 1940-1945.

In deze dossiers vinden we bijvoorbeeld documenten over:

 • het (tijdelijk) verblijf in (arbeids-, concentratie-) kampen of gevangenissen
 • tewerkstelling
 • repatriëring
 • overlijden

De dossiers over de burgerlijke invaliden van de oorlog 1914-1918

Het gaat om 240.000 dossiers van personen van wie de fysieke integriteit werd aangetast op het Belgisch grondgebied, tijdens hun opsluiting in een gevangenis of hun deportatie in het kader van de verplichte tewerkstelling. Deze dossiers zijn samengesteld op basis van aanvragen voor vergoedingen die door de slachtoffers of hun rechthebbenden werden ontvangen.


Copyright © 2008 Belgische Federale Overheidsdiensten | Disclaimer