Banner warvictims.fgov.be

Historische opzoekingen


Een opzoeking doen

Indien u een opzoeking in de archiefcollectie van de DG Oorlogsslachtoffers wil aanvragen, kan u :

U mag de opzoekingen niet zelf doen. De archivisten doen zelf de opzoekingen en nemen vervolgens contact met u op om u in te lichten over het resultaat. Indien u gegevens buiten de familiekring om  wil publiceren, moet u een overeenkomst ondertekenen voor het gebruik van de documenten en gegevens.

Iedere aanvraag voor opzoekingen wordt geanalyseerd door de archivisten, die vrij zijn u de informatie al dan niet mede te delen in functie :

 • het type gezochte informatie (persoonlijke gegevens, gevoelige gegevens) en de te raadplegen archiefcollectie
 • de aanvrager (zie hieronder)

Indien u  een oorlogsslachtoffer of een familielid van een oorlogsslachtoffer bent, kan u het volgende raadplegen :

 • de algemene documentatie
 • uw persoonlijk dossier:
  • indien u het slachtoffer bent
  • indien u een familielid tot de 3de graad bent en het slachtoffer overleden is
  • indien u een familielid tot de 3de graad bent en u de schriftelijke toelating heeft van het slachtoffer dat nog is leven is  

Indien u een familielid van het slachtoffer bent verder dan de 3de graad, moet u een aanvraag indienen, waarin u het doel van uw opzoekingen aangeeft. Uw aanvraag zal door de archivisten worden geanalyseerd.

Indien u een student of een onderzoeker van een universiteit of van een wetenschappelijke instelling bent, kan u het volgende raadplegen:

 • de algemene documentatie
 • de individuele dossiers van overleden slachtoffers, met uitzondering van de dossiers invaliditeitspensioenen 1940-1945 en "Kongo, Rwanda, Burundi"
 • de individuele dossiers  van een nog in leven zijnde persoon, indien u zijn toelating heeft. U kan evenwel niet de dossiers invaliditeitspensioenen 1940-1945 en "Kongo, Rwanda, Burundi" raadplegen.
  • met het voorleggen van een aanbevelingsbrief van uw professor of van de verantwoordelijke van de wetenschappelijke instelling
  • met het ondertekenen van een overeenkomst voor het gebruik van de documenten en de gegevens
  • met de garantie dat u personen die nog in leven zijn of hun erfgenamen niet zal schaden wanneer u informatie uit de individuele dossiers zal publiceren.

Indien u een lokale studie of publicatie doet, kan u het volgende raadplegen:

 • de algemene documentatie
 • de individuele dossiers  van een nog in leven zijnde persoon, indien u zijn toelating heeft. U kan evenwel niet de dossiers invaliditeitspensioenen 1940-1945 en "Kongo, Rwanda, Burundi" raadplegen.

Indien u het dossier van een overleden slachtoffer wenst te raadplegen, moet u het doel van uw opzoekingen aangeven. Dit zal door de archivisten worden geanalyseerd.

U moet garanderen dat u personen die nog in leven zijn of hun erfgenamen niet zal schaden wanneer u informatie uit de individuele dossiers zal publiceren.


Copyright © 2008 Belgische Federale Overheidsdiensten | Disclaimer