Banner warvictims.fgov.be

Veel gestelde vragen


Als slachtoffer van raciale vervolging

Waarop heb ik recht indien mijn ouders zijn overleden ingevolge raciale deportaties en / of indien ik tijdens de oorlog ben ondergedoken om aan de raciale vervolgingen te ontsnappen?

U kan een persoonlijke lijfrente ontvangen indien:

  • uw vader en uw moeder zijn gedeporteerd vanuit België ingevolge de maatregelen inzake raciale vervolgingen door de bezetters en tijdens de deportatie zijn overleden;
  • u gedwongen werd ondergedoken te leven om aan de maatregelen inzake raciale vervolgingen van de bezetters te ontsnappen.

U moet het formulier invullen, persoonlijk ondertekenen, alle bewijsstukken bijvoegen (documenten betreffende de deportatie van uw ouders, het overlijden van uw ouders tijdens de deportatie, uw leven toen u bent ondergedoken) en sturen naar:

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
Directie-generaal Oorlogsslachtoffers
Dienst “Renten wet 11 april 2003”
Luchtvaartsquare 31
1070 Brussel
Contactpersoon : Mevr. Vanhoudt
Tel. : 02/528.91.25
Fax : 02/528.91.22
e-mail : statuten@minsoc.fed.be


Op welke voordelen heb ik recht indien ik een rente als wees of als ondergedoken persoon ontvang?

U heeft recht op de volgende voordelen:

Bijkomende informatie? statuten@minsoc.fed.be of 02/528.91.26


Copyright © 2008 Belgische Federale Overheidsdiensten | Disclaimer