Banner warvictims.fgov.be

Veel gestelde vragen


Nationale erkentelijkheid

Kan ik nog een statuut van nationale erkentelijkheid aanvragen?

Ja, indien u nog geen aanvraag heeft ingediend of indien u enkel een erkenning als eerbewijs heeft bekomen, op basis van de wet van 26 januari 1999, met uitzondering van R.C.B.L.-ers en ondergedoken Joodse kinderen.

Uw aanvraag moet schriftelijk worden gericht aan de DG Oorlogsslachtoffers, Dienst Statuten, Luchtvaartsquare 31, 1070 Brussel.

U hoeft nog geen documenten bij de aanvraag te voegen.

Wij sturen u een vragenlijst op, die u moet invullen en ons met voldoende bewijsstukken moet terugsturen.

Op welke voordelen heb ik recht indien ik nu een aanvraag indien en erkend word?

Indien u erkend wordt op basis van de wet van 16 januari 2006, heeft u op het volgende recht:

Bijkomende informatie? statuten@minsoc.fed.be of 02/528.91.80

Ik ontvang een Duits pensioen als oorlogsslachtoffer. Wat moet ik doen om van Duitse belastingen vrijgesteld te worden?

Om vrijgesteld te worden, moet u een of meerdere statuten van nationale erkentelijkheid hebben als:

  • weggevoerde voor de verplichte tewerkstelling
  • verplicht ingelijfde in het Duitse leger
  • Joodse weggevoerde
  • politieke gevangene

 De vrijstelling wordt toegekend op basis van naamlijsten opgesteld door de DG Oorlogsslachtoffers. Voor de personen die niet op de lijsten staan, kan aan de hand van opzoekingen in de archieven het bewijs van het oorlogsverleden vaak worden teruggevonden. Wij kunnen dit evenwel niet garanderen.

Bijkomende informatie? statuten@minsoc.fed.be of 02/528.91.80


Copyright © 2008 Belgische Federale Overheidsdiensten | Disclaimer