Banner warvictims.fgov.be

Medische verzorging en terugbetaling van het remgeld


Aanvraag

1. Terugbetaling van het remgeld

Als begunstigde van een STATUUT van nationale erkentelijkheid kan je de terugbetaling van het remgeld aanvragen indien je:

  • een erkenningsperiode van tenminste 6 maanden hebt bekomen in één of meerdere statuten van nationale erkentelijkheid;
  • een lijfrente ontvangt krachtens de wet van 11 april 2003;
  • als kind van een politieke gevangene erkend bent als rechthebbende van een begunstigde van het statuut politieke gevangen.

Om terugbetaling van het remgeld te bekomen dien je een aanvraag in bij de IV-NIOOO samen met de volgende documenten:

2. Volledig kosteloze medische verzorging

Wanneer je als oorlogsslachtoffer een aanvraag voor een invaliditeitspensioen indient (link naar http://www.warvictims.fgov.be/nl/rights/pensions/pensions.htm), krijg je van de Directie-generaal Oorlogsslachtoffers een voorlopig medisch boekje (geel boekje) zodra het medisch onderzoek door de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst een invaliditeitsgraad van minimum 10% heeft vastgesteld, aanrekenbaar aan een oorlogsfeit. De meeste nieuwe aanvragen komen van ondergedoken kinderen die het remgeld reeds terugbetaald krijgen en het gele boekje dus niet nodig hebben.

Dankzij dit voorlopig boekje kan de medische verzorging worden terugbetaald, maar enkel voor de aandoeningen aanrekenbaar aan een oorlogsfeit.

Zodra een definitieve beslissing inzake het invaliditeitspensioen is genomen, richt je je tot het IV-NIOOO. Deze instelling zal je witte kleefbriefjes bezorgen die je op je medische documenten aanbrengt. Op die manier wordt alle medische verzorging kosteloos (zelfs voor aandoeningen die niet toe te schrijven zijn aan een oorlogsfeit).


Copyright © 2008 Belgische Federale Overheidsdiensten | Disclaimer