Banner warvictims.fgov.be

Invaliditeitspensioenen en rechthebbende


Voordelen

A. Als erkend burgerlijk oorlogsinvalide met een oorlogsinvaliditeit van minstens 10 % heb je recht op:

 1. kostenloze medische en farmaceutische verzorging gedurende de toekenningsprocedure  van het pensioen, zodra uit het medisch onderzoek een oorlogsinvaliditeit van 10% is gebleken
 2. een tussenkomst van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers:

Op basis van een attest afgeleverd door de Directie-generaal Oorlogsslachtoffers.

 1. Kosteloos openbaar vervoer (ook voor weduwnaars/weduwen) op basis van een  attest afgeleverd door de DG Oorlogsslachtoffers.

 

B. Als erkend burgerlijk oorlogsinvalide met een oorlogsinvaliditeit van minstens 50 % heb je bovendien recht op:

 • een bijzondere parkeerkaart : kaart aanvragen
 • vrijstelling kijk- en luistergeld voor wie in Wallonië woont (ook voor weduwen/weduwnaars)
 • vrijstelling van de forfaitaire gewesttaks voor wie in het Brussels Gewest woont
 • verlaagd btw- tarief van 6% bij de aankoop van voertuigonderdelen en -toebehoren voor onderhoud en de herstelling.
 • btw-vrijstelling bij de aankoop van een nieuw of tweedehands voertuig

 

C. Erkende burgerlijk oorlogsinvalide met een oorlogsinvaliditeit van 60%, personen die blind of verlamd zijn, personen bij wie de bovenste ledematen geamputeerd zijn of wiens invaliditeitsgraad 50 % bedraagt en toe te schrijven is aan de onderste ledematen hebben naast de voordelen vermeld bij punt A en B ook recht op:

 • vrijstelling verkeersbelasting
 • vrijstelling belasting op in verkeersstelling
 • een verminderde bijdrage voor Touring Wegenhulp en Royal Automobile Club (pechverhelping) indien je geniet van de vrijstelling op verkeersbelasting

 

D. Heb je een oorlogsinvaliditeit van 60% te wijten aan het anatomisch of functioneel verlies van een ledemaat of een oorlogsinvaliditeit van 75%  te wijten aan een ziekte of handicap, dan heb je eveneens  recht op:

 

E. Erkende burgerlijke oorlogsinvaliden met een oorlogsinvaliditeit van 70% hebben naast de voordelen vermeld bij punt A, B, C en D ook recht op:

 • het sociaal telefoontarief
 • vermindering onroerende voorheffing van 10% voor de woning waar men verblijft.

 

F. Ben je erkend burgerlijk oorlogsinvalide met een oorlogsinvaliditeit van 100%, dan heb je naast de voordelen vermeld bij punt A, B, C, D en E ook recht op:

 • een volledige vrijstelling van de kosten voor de technische controle

Copyright © 2008 Belgische Federale Overheidsdiensten | Disclaimer