Banner warvictims.fgov.be

Statuut van nationale erkentelijkheid van burgerlijk invalide


Onder welke voorwaarden kan je het statuut van burgerlijk invalide verkrijgen?

Je kan een erkenning krijgen als burgerlijk invalide van de oorlog 1940-1945 indien:

  • je een invaliditeitspensioen geniet krachtens de wet van 15 maart 1954
  • je aanvraag voor een invaliditeitspensioen werd geweigerd bij toepassing van de wet van 15 maart 1954, ofwel omdat de invaliditeitsgraad te wijten aan het schadelijk feit onvoldoende was, ofwel omdat de erkende gebrekkigheid te wijten aan het schadelijk feit geen invaliditeit tot gevolg had.
  • je geen recht meer hebt op een tijdelijk pensioen omdat de invaliditeitsgraad het vereiste minimum niet bereikte.

Het statuut van burgerlijk invalide wordt persoonlijk en eershalve verleend en kan niet worden toegekend aan de rechthebbenden van de burgerlijk invalide.

Als erkend burgerlijk invalide heb je recht op:

  • een kaart van “Statuut van burgerlijk oorlogsslachtoffer”
  • een officieel ereteken (beschikbaar in de winkels voor eervolle onderscheidingen.)
  • gratis openbaar vervoer

 

Hoe kan ik het statuut van oorlogsinvalide aanvragen?

Je dient je aanvraag schriftelijk in bij de:

Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid
Directie-generaal Oorlogsslachtoffers
Dienst Statuten
Luchtvaartsquare 31
1070 Brussel


Copyright © 2008 Belgische Federale Overheidsdiensten | Disclaimer