Banner warvictims.fgov.be

Slachtoffers van raciale vervolgingen


Gerechtigden en voorwaarden

Heb ik recht op een rente als slachtoffer van raciale vervolgingen?

Je heb recht op een rente:

Indien je vader en moeder uit België werden weggevoerd ingevolge raciale vervolgingsmaatregelen van de bezetter en tijdens de deportatie zijn overleden, en indien je:

indien je wegens de raciale vervolgingsmaatregelen van de bezetter ondergedoken hebt moeten leven en indien:

  • je op 10.05.1940 in België woonde of geboren bent na 10.05.1940 en je ouders op 10.05.1940 in België woonden
  • je Belg bent op 01.01.2003

Je hebt recht op slechts één rente.

Hoeveel krijg ik wanneer ik recht heb op een rente?

De lijfrente bedraagt jaarlijks 477,59 EUR (dit bedrag wordt gekoppeld aan de evolutie van de index van de consumptieprijzen).

Ik werd in België gearresteerd naar aanleiding van de rassenvervolgingsmaatregelen en werd gedurende minstens 6 maanden gedeporteerd. Heb ik recht op een rente?

In dit geval dien je een aanvraag in te dienen bij:

Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS)
Victor Hortaplein 40 - bus 30
1060 Brussel
Tel.: +32 (0)2 558 60 00
Fax: +32 (0)2 558 60 10
e-mail: info@pdos.fgov.be
Internetsite: http://www.pdos.fgov.be

Meer info?

Raadpleeg de wet van 11 april 2003 tot instelling van een rente ten gunste van de slachtoffers van de rassenvervolgingen.


Copyright © 2008 Belgische Federale Overheidsdiensten | Disclaimer