Banner warvictims.fgov.be

Slachtoffers van raciale vervolging


Aanvraag

Dien je renteaanvraag in bij de Directie-generaal Oorlogsslachtoffers.

Bij de aanvraag moeten de volgende documenten worden gevoegd:

  • Alle nodige bewijsstukken, bv. documenten waaruit blijkt dat je ondergedoken hebt moeten leven, akten van de burgerlijke stand waarbij de afstamming ten opzichte van de overleden ouder wordt bewezen, enz.)
  • Voor personen die in het buitenland leven, een nationaliteitscertificaat waaruit blijkt dat je minstens sedert 01/01/2003 Belg bent en een bewijs van goed gedrag en zeden van maximum drie maanden oud.

Je moet met alle rechtsmiddelen bewijzen dat je aan de vereiste voorwaarden voldoet.

Een postume aanvraag is niet mogelijk. Het overlijden van de aanvrager doet de procedure vervallen.


Copyright © 2008 Belgische Federale Overheidsdiensten | Disclaimer