Banner warvictims.fgov.be

Statuten van nationale erkentelijkheid


Aanvragen

Het is nog steeds mogelijk om een aanvraag tot het bekomen van een statuut van nationale erkentelijkheid in te dienen op basis van de wet van 16 januari 2006, behalve voor het statuut van R.C.B.L.-er en Ondergedoken joods kind.

Indien u erkend bent in een statuut van nationale erkentelijkheid heeft u, naargelang het statuut waarin u erkend bent, recht op :

 

1. Levenslange rente

De toekenning van een levenslange rente ten voordele van zeevissers, weerstanders tegen het nazisme, werkweigeraars of weggevoerden voor de verplichte tewerkstelling is afhankelijk van de periode van erkenning : minimum één semester of 180 dagen. Deze periode wordt bepaald in de beslissing over de toekenning van het statuut.

Voor een aanvraagformulier voor de rente van weerstander tegen het nazisme, werkweigeraar en/of weggevoerde van de oorlog 1940-1945, klik hier.

Ook weduwen komen in aanmerking voor een rente, op voorwaarde dat de overleden echtgenoot een statuut verkregen heeft met een erkenningsperiode van minimum 270 dagen. Bovendien moet hun huwelijk minimum 10 jaar hebben geduurd en mag de weduwe niet hertrouwd zijn.

Aanvraagformulier voor de rente voor weduwe van gedeporteerde en/of werkweigeraar en/of weerstander tegen het nazisme van de oorlog 1940-1945 of zeevisser (.doc)

2. Kosteloos openbaar vervoer

Ten voordele van alle gerechtigden op een statuut van nationale erkentelijkheid of van hun rechthebbenden op basis van een attest afgeleverd door de Directie-generaal Oorlogsslachtoffers.

3. Terugbetaling van het remgeld via het Instituut voor Veteranen – Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers (I.V.-N.I.O.O.O.)

Bevoegde dienst:

Instituut voor Veteranen – Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers
Regentlaan 45 / 46
1000 Brussel
Tel.: 02/227.63.00
Fax:02/227.63.31
e-mail: info@inig.be
Website: www.warveterans.be

Het IV-NIOOO staat bovendien ook in voor morele en materiële steun.

4. Vrijstelling Duitse belasting

Indien u erkend bent als Weggevoerde voor de verplichte tewerkstelling, verplicht ingelijfde in het Duitse leger, joods weggevoerde, politiek gevangene of krijgsgevangene, kunt u vrijstelling van belasting in Duitsland vragen.

Om hiervoor de nodige formulieren te bekomen kunt u zich wenden tot de afdeling statuten : statuten@minsoc.fed.be.

5. Kaart tot bewijs van erkenning voor een van de burgerlijke statuten van nationale erkentelijkheid

Alle statuten hebben hun specifieke erkenningskaart.

Onze dienst kent de verschillende kaarten van nationale erkentelijkheid toe en levert in geval van verlies een duplicaat af .

6. Eervolle onderscheidingen

Deze eervolle onderscheidingen worden niet afgeleverd door de overheid. Zij zijn te verkrijgen in winkels die medailles en eretekens verkopen.

7. Erediploma’s

Ten voordele van:


Copyright © 2008 Belgische Federale Overheidsdiensten | Disclaimer